Loodgieterswerk

Installatiebedrijf Hessels biedt een compleet pakket van werkzaamheden op het gebied van gas, water en rioleringen.

Gas

Onder onze werkzaamheden omtrent gas verrichten wij o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Gasleidingen verleggen;
  • Gasleidingen uitbreiden;
  • Geheel nieuwe gasleiding aanleggen.

Wij werken volgens de gestelde normen en met installatiematerialen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Water

Onze diensten gaan van kleine reparaties tot het renoveren of vervangen van gehele warm- en koudwaterinstallaties, afgestemd op de behoeften in uw woning:

Riolering

Het onderhoud, herstel, vervanging of aanleg van uw riolering, zowel binnen- als buitenriolering alsook van de hemelwaterafvoeren behoren tot ons takenpakket.